Tel-me-niet wifi register

Dit is niet het 'tel-me-niet-register', maar uitleg waarom een dergelijk register een slecht idee is. Om dit goed duidelijk te maken wil ik eerst wat definities / wetten aanhalen die hierin belangrijk zijn :

Kort samengevat: in de eerste plaats moet iedereen die in de stad rondloopt, dit vrij kunnen doen, zonder dat hij of zij zich zorgen hoeft te maken of hij / zij gevolgd wordt. Wil je met een MAC-adres iemand volgen, dan zou je dus vooraf toestemming moeten vragen of hij / zij hiermee instemt.

Door het gebruik van wifi tracking worden alle bovenstaande regels overtreden; mensen worden 24 / 7 ongevraagd gevolgd door derden. Dit is een onwenselijke situatie.

Door een tel-me-niet-register moet de persoon zelf actie ondernemen. Dit is de omgekeerde wereld. Dit geldt ook voor de suggestie 'dat je wifi op de telefoon maar moet uitzetten'. Standaard zou moeten zijn dat je niet gevolgd wordt. Hiervoor zou je niet allerlei maatregelen moeten nemen om dit te voorkomen.

Een tel-me-niet-register is daarom ook een slecht idee. Het lost namelijk niet het echte probleem op: het volgen van mensen die in de stad rondlopen. Het register probeert de huidige onwenselijke situatie van wifi-tracking te legitimeren, door een centrale opt-out aan te bieden. Afgezien van dat waarschijnlijk weinig mensen de moeite doen om hun eigen MAC-adres op te zoeken en in te voeren op een website, is dit precies het omgekeerde van vooraf toestemming vragen, oftewel: een opt-in.

Voor het volledige verhaal rond wifi-tracking, zie de blog van Dave Borghuis. Hij heeft een handhavingsverzoek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, met verzoek dat gemeente Enschede stopt met wifi-tracking.